Kindernevendienst

De Kindernevendienst en Jongerengroep

Kinderen/Jongeren zijn de toekomst van de kerk, we staan graag voor ze klaar.

Elke 1e zondag van de maand is er een kindernevendienst (t/m basisschool)
en een jongerengroep (basisschool tot ong. 18 jaar). De kinderen en jongeren kunnen hier tijdens de preek hun eigen dienst bijwonen.

Een groep volwassenen gemeenteleden regelt bij toerbeurt, dat steeds één volwassene de kindernevendienst voorbereidt en leidt.

In deze aangepaste diensten vieren de kinderen hun eigen kerkdienst op hun niveau. In de kindernevendienst wordt een bijbelverhaal voorgelezen. Met knutselen, verhalen en gesprek proberen we de kinderen/jongeren het christelijke geloof bij te brengen.

Voor jongeren tussen 12 en 18 jaar blijkt de overgang van kindernevendienst naar deelname aan de volledige eredienst een te grote stap, die ertoe leidt, dat ze de aansluiting missen, waardoor hun interesse aan kerkgang afneemt. Gesprekken met de jongeren maken duidelijk, dat de eredienst in haar huidige vorm te ver van hun belevingswereld afstaat, te abstract is en niet aansluit bij hun geloofsbeleving. Om hun interesses en deelname te stimuleren en te behouden, hebben de jongeren tijdens traditionele diensten een eigen nevendienst, onder leiding van een ouderling. Hierin wordt een bijbels verhaal verteld, aansluitend bij het jaarlijkse thema en wordt met de jongeren besproken, hoe zij in hun leven aansluiting kunnen vinden bij dit verhaal.

Pasen en Kerst krijgen extra aandacht en er zijn dan ook meer kindernevendiensten. Deze worden aangekondigd in het preekrooster.

Met Kerst verzorgen de kinderen en jongeren een dienst, die ze gedeeltelijk leiden en zelf invullen. Dit kan zijn door uitbeelding in toneelstukjes of door het zelf musiceren. Soms maken ze gedichten en gebeden die ze in deze dienst zelf voorgedragen.